Nieuwbouw DC A7-A8 Goodman Flex Venlo

Casestudy BREEAM

Achtergrond project

Flex is een toonaangevende Electronics Manufacturing Services (EMS) provider, gericht op het leveren van complete ontwerp, engineering en productie-diensten aan klanten in de volgende branches; automotive, computers, consumenten, industrie, infrastructuur, medische, clean tech en mobiele OEM's. Flextronics helpt klanten met het ontwerpen, bouwen, verschepen, en verlenen van service aan producten, via een netwerk van vestigingen in 30 landen op vier continenten. Deze wereldwijde aanwezigheid biedt technische oplossingen, welke worden gecombineerd met kern elektronica fabricage, logistieke diensten, en onderdelen technologie, om de operaties van de klant te optimaliseren. Dit mede door middel van het verlagen van kosten en reduceren van de levertijd om de markt te kunnen bedienen.

Flex Venlo bedient klanten in de consumentenmarkt, computing, enterprise storage, industriële, mobiele consument en netwerk markten. De diensten in Nederland zijn onder andere opslag, vendor managed inventory, product fulfillment en distributie. Flex Venray complete logistieke diensten zijn beschikbaar voor klanten die de Europese markt willen bedienen.

Flex heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Hiervoor hebben we diverse duurzaamheidsaandachtspunten geformuleerd. Op onze wereldwijde website staan die toegelicht: https://flex.com/about/sustainability

Door constante groei van logistieke activiteiten waren wij in 2018 op zoek naar nieuw distributiecentrum. Een duurzaam gebouw om onze logistieke activiteiten in onder te brengen was een van de criteria. Wij zijn blij dat we een bijzonder duurzaam pand van Goodman konden huren om zo verantwoord mogelijk om te gaan met energie en de omgeving waar het distributiecentrum geplaatst is.

Met de zonnepanelen op het warehouse en een grijswater systeem voor het doorspoelen van de toiletten realiseert Flex op de Heierhoevenweg in Venlo een flinke CO2-vermindering. “Deze reductie is het mooiste voorbeeld van het versnellen van de energietransitie”, Zo dragen wij een steentje bij aan een duurzamere wereld.

Duurzame ontwikkeling door Goodman

Duurzaam ontwikkelen betekent beslissingen nemen voor de lange termijn: oplossingen zijn zowel vandaag als morgen relevant. Bij Goodman is duurzaamheid volledig ingebed in onze bedrijfsvisie. Onze focus ligt daarbij op het onderhouden van langetermijnrelaties met onze key stakeholders, het ontwikkelen van state-of-the-art logistieke faciliteiten en het creëren van toegevoegde waarde binnen de sectoren waarin we actief zijn. Lees meer over onze strategie rond duurzame ontwikkeling.

property+purpose

Het integreren van duurzaamheid in zowel het design als de structurele elementen van gebouwen alsook het gebruik ervan, gebeurt in onderling overleg zodat deze functionaliteiten helemaal in lijn liggen met de reële noden van onze klanten en partners. Met elke klant co-creëren we duurzame oplossingen rond deze drie speerpunten

 • Future-proof properties
 • Energy
 • Data intelligence

BREEAM-NL Excellent

Goodman en Flex hebben de ambitie om voor de nieuwbouw A7-A8 te Venlo het certificaat BREEAM-NL Excellent te verkrijgen. BREEAM is een integrale en internationaal erkende beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Het keurmerk gaat verder dan alleen energie- en materiaalgebruik. Het gaat om de realisering van een duurzaam gebouw in de brede zin van het woord. BREEAM-NL hanteert negen categorieën met eisen en voorwaarden waar aan moet worden voldaan. Dit zijn management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie, en vervuiling.

BREEAM en Flex

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen maakt integraal onderdeel uit van het bedrijfsstrategie van Flex.

De ambitie om een energie en milieuvriendelijk bedrijfshal en kantoor te realiseren dat het keurmerk BREEAM-NL Excellent draagt, sluit naadloos aan op de strategie Flex.

Door het opwekken van energie door de installatie van zonnepanelen, het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s, het aanbrengen van energiezuinige LED verlichting, het gebruik van waterbesparende maatregelen, de installatie van een energiemanagementsysteem, wordt een energiezuinig en milieuvriendelijk pand realiseren.

Ook tijdens de bouw van het bedrijfspand wordt veel aandacht besteedt aan duurzaamheid. Er wordt gestuurd op een zo laag mogelijk energie- en waterverbruik tijdens de bouw. Daarnaast wordt vergaande afvalscheiding toegepast. Er worden materialen lokaal ingekocht met een aantoonbaar verantwoorde herkomst. De ingekochte bouwmaterialen worden lokaal ingekocht en transportbewegingen van leveringen wordt gemonitord. Daarbij wordt er bewust rekening gehouden met de omgeving en wordt overlast tot een minimum beperkt. Hierbij wordt er duidelijk gecommuniceerd wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

Innovatief en waterbesparend ontwerpen

Innovatief en milieubesparend ontwerpen De nieuwbouw bedrijfshal kent de volgende noemenswaardige duurzame ontwerpmaatregelen:

 • energiezuinige LED-verlichting;
 • energieopwekking op locatie d.m.v. PV-cellen;
 • bemetering van afzonderlijke energiestromen;
 • maatregelen t.b.v. het duurzame medegebruik van de locatie voor vleermuizen, vogels en insecten;

Deze maatregelen leiden o.a. tot de volgende energetische gebouwprestaties:

Innovatief en waterbesparend ontwerpen

De nieuwbouw bedrijfshal kent de volgende noemenswaardige duurzame ontwerpmaatregelen:

 • Waterbesparende maatregelen:
  • alle toiletten max. 6 liter per spoelbeurt,
  • alle kranen max 6 l/min, 
  • alle douches max 9 l/min
  • en tenminste 50% van de herentoiletten is uitgevoerd als urinoir max. 1 liter per spoelbeurt;
 • Verwachte jaarlijkse waterbehoefte per persoon: 2,57 m3 per jaar
 • Verwachte jaarlijkse waterbesparing per persoon: 5,15 m3 per jaar
 • Bemetering van afzonderlijke waterstromen;
 • Lekdetectie en automatische waterafsluiters;
 • Lokale waterberging in wadi’s

Milieubesparend bouwen

De nieuwbouw wordt gerealiseerd met prefab sandwichpanelen. Naast efficiënt bouwen en afvalvermindering door deze schone bouwmethodiek (groot aandeel prefab bouwdelen), vindt er scheiding van afval plaats in minimaal zes stromen. Afvalscheiding en –vermindering zijn onderdelen van het door het bouwteam opgestelde Smart Waste Management Plan.

Daarnaast is er een werkplan opgesteld om de milieu impact van de bouwplaats verder te beperken. In het werkplan staan diverse maatregelen hiertoe. Voorbeelden van beoogde doelen zijn beperking van CO2-uitstoot als gevolg van transport op de bouwplaats, beperking van waterverbruik, minimaliseren lucht en grondwatervervuiling.

Ook is er in de planvorming rekening gehouden met implicaties van het project voor de ecologie van het plangebied. Er worden maatregelen getroffen die medegebruik van soorten tabellen 2 en/of 3 van de AMvB van de Flora en Faunawet faciliteren.  

BREEAM-NL aspecten

Door middel van maatregelen op 9 hoofdstukken binnen de BREEAM-NL systematiek, wordt gestreefd naar een BREEAM waardering ‘Éxcellent’. Deze score wordt behaald door punten te behalen binnen deze 9 rubrieken van BREEAM. De totaalscore moet daarvoor minimaal 70% zijn. Dit doel wordt behaald door het nieuwbouw project te laten voldoen aan de crediteisen.

Voor het behalen van een BREEAM certificering is de Adamasgroep ingeschakeld om als “BREEAM expert” extern namens de ontwikkelend aannemer Goldbeck het proces te adviseren, te sturen en te begeleiden. Adamasgroep stuurt en coördineert de totstandkoming van de uiteindelijke bewijsvoering, op basis van bewijslast die door alle betrokken partijen wordt aangedragen.

Inmiddels heeft Adamasgroep de nodige ervaring in het realiseren van BREEAM-gecertificeerde bedrijfshallen. Daardoor kunnen sneller nut en noodzaak samen met de klant gescheiden worden. Ruime ervaring met quickscans levert zeer betrouwbare inzichten op. De kosten- en batenanalyse van zowel interne als externe kosten wordt steeds eerder in het proces ingezet en de nauwkeurigheid daarvan stijgt. Middels vergroening door het behalen van het ‘excellent’ BREEAM certificaat wordt er bijgedragen aan een hogere marktwaarde voor het gerealiseerde vastgoed. Uiteraard heeft de opgedane kennis over BREEAM ook voor overige partijen in het bouwproces een onderscheidende waarde.

BREEAM-NL Kosten & Baten overzicht

Tips voor een volgend project

Op basis van ervaringen uit dit en voorgaande projecten, zijn de volgende aandachtspunten van belang voor een perfect BREEAM-traject:

 • BREEAM zo vroeg mogelijk in het proces opnemen,
 • Keuzemoment wel/niet BREEAM nog eerder in proces SO-VO fase,
 • QuickScan en keuzelijst met kosten en baten moet leidend worden in zowel de VO als DO-fase,
 • Samenwerking met accountant en subsidieadviseur en assessor t.a.v. MIA, EIA, als SDE+,
 • Kies voor een FSC Chain of Custody, ISO 14001 en VCA gecertificeerde aannemer.